e-toolboxmeetings organiseren

Het belang van e-toolboxen in coronatijd

VARIO biedt vanaf heden ook de mogelijkheid een toolboxmeeting via elektronische weg te laten volgen zodat aftekenen van documenten niet meer nodig is.