Bent u als bedrijf al VCA 2017/6.0 gecertificeerd?

U weet ondertussen ongetwijfeld dat de nieuwe versie VCA een feit is. Toch zal het wel nog even duren voordat hij echt in gebruik zal zijn. Er is namelijk een overgangsregeling. 

Deze overgangsregeling ziet er als volgt uit: Uiterlijk drie jaar en zes maanden na publicatie, dus op 2 oktober 2021, moeten alle certificaten gebaseerd zijn op VCA 2017/6.0.

VCA 2017/6.0 heeft de vorige versie 2008/5.1 vervangen. De nieuwe checklist is op 2 april 2018 gepubliceerd, hierin staat omschreven aan welke eisen bedrijven moeten voldoen. Uiteindelijk krijgen alle VCA-gecertificeerde bedrijven met de nieuwe versie te maken. Er zijn 5 grote veranderingen:

 1. Terug naar de basis
  Veiligheid komt nog meer centraal te staan. Door strakker te formuleren en te ontdubbelen, zijn het aantal eisen verminderd. Vergeleken met de vorige versie is er minder aandacht voor milieu.
 2. Werkplek
  De onderdelen van de VCA die over de werkplek gaan zijn gedetailleerder. De onderdelen sluiten nu beter aan bij de veiligheidspraktijk van vandaag. Ook is er meer tijd voor audits op de werkplek.
 3. Gedrag
  Ieder bedrijf is anders. Wat bij de ene werkt om veilig gedrag te bevorderen, werkt bij de andere (nog) niet. Gedragsbeïnvloeding is volop in ontwikkeling en organisaties moeten de kans krijgen om op die ontwikkelingen in te spelen. Daarom komt er veel meer ruimte voor maatwerk. Het observatieprogramma uit de vorige VCA-versie is vervangen door een programma voor VGM-bewustzijn en -gedrag.
 4. Meer duidelijkheid en betrouwbaarheid
  Door meer must-vragen op te nemen voor het certificatieniveau VCA*, wordt de betrouwbaarheid van partijen aan het begin van de keten verhoogt. Ook moeten partijen (meestal VCA**- en VCA Petrochemie-bedrijven) hun onderaannemers op meer punten aftoetsen dan nu het geval is.
 5. VCA en andere landen
  Met de komst van VCA 2017/6.0 is er één schema voor Nederland en België. De nieuwe versie is zo ingericht dat ook andere landen deze makkelijk kunnen gebruiken, met een duidelijke minimum van wat zij precies moeten regelen.