Weetjes

Prenne beurs Kortrijk 16/09

Op donderdag 16 september 2021 verwelkomen we u graag op onze stand (nummer 3) in de Prenne beurs te Kortrijk Xpo. Je kan er kennismaken met onze cloud software tool VARIO, dé totaaloplossing voor uw bedrijfsbeleid inzake veiligheid, kwaliteit, gezondheid en milieu. Tevens biedt het de ideale ondersteuning voor het behalen en/of beheren van een …

Prenne beurs Kortrijk 16/09 Lees meer »

De hervorming van het gezondheidstoezicht: wat werd gewijzigd?

Wegens een tekort aan preventieadviseurs-arbeidsartsen bij Externe Diensten voor Preventie en Bescherming op het Werk (EDPBW) drong er zich een hervorming op van het gezondheidstoezicht voor werknemers. Deze hervorming kwam er en trad in werking op 21 juni 2019. We merken echter dat er nog veel verwarring bestaat en dat men nog niet (volledig) op …

De hervorming van het gezondheidstoezicht: wat werd gewijzigd? Lees meer »

Vergeet uw RIE niet aan te passen i.f.v. de Coronamaatregelen

Elke werkgever dient een preventiebeleid op te zetten volgens een bepaalde strategie. De basis hiervan is de risicoanalyse of risico-inventarisatie en – evaluatie (RIE). De meeste bedrijven hebben een risicoanalyse opgesteld op basis van hun activiteiten, maar een periodieke herziening of evaluatie daarvan ontbreekt vaak.   Bij wijzigingen dient de risicoanalyse continu te worden bijgestuurd. Voorbeelden hiervan …

Vergeet uw RIE niet aan te passen i.f.v. de Coronamaatregelen Lees meer »

Hoe EHBO-bijscholing organiseren in CORONA-tijden?

Is het mogelijk om EHBO-bijscholing te organiseren in Corona-tijden? Deze vraag circuleert binnen veel bedrijven. De FOD WASO heeft hieromtrent een aantal aanpassingen en richtlijnen voorgesteld.   1. Theorie Zolang de maatregel van het verplicht telethuiswerk van toepassing blijft, moet het theoretische gedeelte van de bijscholing in principe op afstand gevolgd worden (bv. via Teams) …

Hoe EHBO-bijscholing organiseren in CORONA-tijden? Lees meer »

QSHE – kalender

Er zijn heel wat zaken waarmee rekening gehouden dient te worden op vlak van veiligheid en welzijn op het werk. Om het overzicht te behouden van enkele deadlines, hebben wij de belangrijkste taken in een chronologisch overzicht gegoten.   JANUARI 2021 Thema  Omschrijving  Deadline        Jaarverslag IDPBW  Voorbereiding van het Jaarverslag Interne Dienst Preventie & Bescherming – dienstjaar 2020:  …

QSHE – kalender Lees meer »

CAO voor corona-thuiswerk

Om een duidelijk kader te creëren voor afspraken over thuiswerk in functie van de huidige Corona-maatregelen, werd door de Nationale Arbeidsraad de tijdelijke CAO 149 in het leven geroepen, die geldig is tot 31 december 2021. Deze CAO heeft tot doel om minimale afspraken vast te leggen, maar ook om de klemtoon te leggen op een aantal preventiemaatregelen. Deze schetsen we hieronder voor u.  …

CAO voor corona-thuiswerk Lees meer »

Hoe kan ik eenvoudig een VCA-certificaat voor mijn bedrijf behalen?

VCA staat voor ‘VGM (= Veiligheid, Gezondheid en Milieu) Checklist Aannemers’. De checklist bestaat uit 11 hoofdstukken, met diverse vragen, die elk betrekking hebben op een specifiek thema.Het doel van een VCA-certificaat is het continu verbeteren van de veiligheid op de werkplek door ervoor te zorgen dat alle verschillende partijen zich bewust zijn van de …

Hoe kan ik eenvoudig een VCA-certificaat voor mijn bedrijf behalen? Lees meer »

Wanneer dient u een preventieadviseur aan te stellen?

Ieder bedrijf met één of meerdere werknemers in dienst, moet verplicht aangesloten zijn bij een Externe Dienst Preventie en Bescherming (EDPB), waarbij u een externe preventieadviseur toegewezen krijgt. De EDPB staat vaak ook in voor bijvoorbeeld de medische onderzoeken. Echter, ieder bedrijf dient ook een Interne Dienst Preventie en Bescherming (IDPB) te hebben. Deze bestaat uit één of meerdere interne preventieadviseurs …

Wanneer dient u een preventieadviseur aan te stellen? Lees meer »

Kan COVID-19 erkend worden als arbeidsongeval?

Bij het begin van de COVID-19 pandemie heeft Fedris (het Federaal Agentschap voor Beroepsrisico’s) vrij snel aangegeven dat een COVID-19 besmetting als beroepsziekte erkend wordt voor een groep van specifieke beroepen (voornamelijk in de gezondheidszorg). Fedrisnam toen als standpunt in dat een besmetting niet beschouwd kan worden als een arbeidsongeval.  Daarop komt men nu terug, mits aan vier voorwaarden wordt voldaan.  Om …

Kan COVID-19 erkend worden als arbeidsongeval? Lees meer »

Oprichting wachtdienst TWW (Toezicht Welzijn op het Werk)

Vanaf 01/10/2020 richt Toezicht Welzijn op het Werk (TWW) een actieve wachtdienst op. Dit maakt het mogelijk om onmiddellijk telefonische aangifte te doen van zeer ernstige arbeidsongevallen die zich voordoen buiten de kantooruren op werkdagen, zaterdagen of zon – en feestdagen alsook gedurende de periode van collectieve sluiting tussen Kerstmis en Nieuwjaar.  Wat dient u als …

Oprichting wachtdienst TWW (Toezicht Welzijn op het Werk) Lees meer »