De hervorming van het gezondheidstoezicht: wat werd gewijzigd?

Wegens een tekort aan preventieadviseurs-arbeidsartsen bij Externe Diensten voor Preventie en Bescherming op het Werk (EDPBW) drong er zich een hervorming op van het gezondheidstoezicht voor werknemers. Deze hervorming kwam er en trad in werking op 21 juni 2019.

 

We merken echter dat er nog veel verwarring bestaat en dat men nog niet (volledig) op de hoogte is van wat deze wijzigingen precies inhouden.

We geven graag een korte toelichting.  

 

Wijziging in de aard van het onderzoek 

 

Voortaan is het periodiek gezondheidstoezicht opgesplitst in 2 delen: 

  1. Gezondheidsbeoordeling door de preventieadviseur-arbeidsarts waarbij gekeken wordt naar de uit te voeren arbeid en de gezondheidstoestand van de werknemer.
  2. Aanvullende medische handelingen door de preventieadviseur-arbeidsarts OF door verpleegkundigen onder de verantwoordelijkheid van de arts. Deze aanvullende medische handelingen zijn bv. biomonitoring (bloedonderzoek, urinetests), technische onderzoeken (bv. audiometrie), specifieke medische vragenlijsten, etc. 

De aanvullende medische handelingen kunnen zowel voorafgaand aan de gezondheidsbeoordeling alsook tussen twee gezondheidsbeoordelingen in plaatsvinden.  

 

Wijziging in frequentie 

 

De frequentie van de periodieke gezondheidsbeoordeling wordt steeds bepaald op basis van de risico’s (zie lijst risicoposten). Over het algemeen dalen de meeste gezondheidsbeoordelingen in frequentie sinds de wetswijziging.  Zo vermindert de gezondheidsbeoordeling voor werknemers met een veiligheidsfunctie (bv. heftruckchauffeur) van een jaarlijks naar een 2-jaarlijks onderzoek. Tussentijds kan dit eventueel aangevuld worden met een aanvullende medische handeling.  

Toch is het mogelijk voor de arbeidsarts om in een aantal uitzonderingen af te wijken van deze frequenties: 

  1. Eén jaar na de voorafgaande gezondheidsbeoordeling (= medisch onderzoek voor tewerkstelling) is er een verplichte eerste periodieke gezondheidsbeoordeling bij de arbeidsarts.  
  2. Indien de aanvullende medische handelingen tussen twee periodieke gezondheidsbeoordelingen een ‘ongewoon resultaat’ vertonen. In dit geval dient de arts de werknemer te contacteren en maatregelen te treffen.  

VARIO biedt de mogelijkheid om uw medische keuringen op een eenvoudige manier op te volgen, ondanks deze wetswijziging. Bij vragen of nood aan ondersteuning hierbij, kan u steeds uw Incerta-dossierbeheerder contacteren.