Certificatie

KBS (OVAM)

Inzamelaars, afvalstoffenhandelaars of -makelaars van gevaarlijke afvalstoffen moeten beschikken over en werken volgens een geactualiseerd, gekeurd kwaliteitsborgingsysteem (KBS). Een ontoereikend KBS kan immers leiden tot het schorsen van uw registratie. Het KBS moet naast bepaalde richtlijnen en een oplijsting van verantwoordelijkheden ook heel wat specifieke werkmethodes bevatten. Maak u geen zorgen, wij kunnen u hier snel assisteren door de nodige werkmethodes in te voegen en uit te schrijven.

Hoe helpen wij u bij het behalen van uw KBS?

1

Inrichten van het registratiesysteem

In de voorbereidende stap wordt alle informatie en documentatie verzameld zoals processen, procedures, stakeholders, doelstellingen, KPI’s alsook de lopende klachten, afwijkingen, maatregelen enz… Hiervoor wordt gebruik gemaakt van de verschillende modules die VARIO ter beschikking stelt om een KBW op te starten.

2

Gebruik van het borgingssysteem

Er wordt nagegaan of u reeds geregistreerd bent bij OVAM. Onnodige EURAL-codes worden verwijderd uit uw registratie en ontbrekende toegevoegd. Keuringsdata wordt nagekeken.

3

De interne audit

In een derde stap wordt een interne audit uitgevoerd om na te gaan in welke mate het bedrijf reeds voldoet aan de KBS voorwaarden. Het is een voorbereiding op de certificeringsaudit waarbij samen met de dossierbeheerder bekeken wordt waar eventuele tekortkomingen nog weggewerkt moeten worden.

4

De certificeringsaudit

De laatste stap omvat de certificeringsaudit zelf. Deze wordt uitgevoerd door een onafhankelijke erkende auditinstantie. Tijdens de keuring wordt onderzocht of het kwaliteitsborgingssysteem alle voorwaarden dekt, of het toereikend is om ervoor te zorgen dat alle wettelijke voorwaarden in de praktijk worden nageleefd, en of het in de praktijk wordt toegepast.

Resultaat?