Certificatie

VCA*/VCA**/VCA Petrochemie

VCA staat voor VGM Checklist Aannemers (VGM = Veiligheid, Gezondheid en Milieu) en is een compleet programma waarmee dienstverlenende bedrijven structureel en objectief worden getoetst en gecertificeerd op hun VGM-beheersysteem. 

 

VCA is opgebouwd als checklist met eisen waar zowel praktijk als documentatie belangrijk zijn.  Het systeem gaat echter gepaard met een aantal problemen die zich vooral in de uitwerking en de praktijk stellen. Voor de meeste bedrijven weegt het administratieve aspect zwaar door, waardoor een overzicht vaak niet aanwezig is. Er is geen samenhang tussen verschillende lijsten, documenten, procedures, formulieren, enz. Onze medewerkers zijn allen ervaren veiligheids-, kwaliteits- en milieudeskundigen en begeleiden u naar een succesvolle certificatie.

 

Op die manier houdt u meer tijd over om te investeren in de praktische veiligheid en andere dagelijkse taken in de onderneming en wordt de administratieve last drastisch ingeperkt.

 

E-book VCA

Gratis downloaden

Hoe helpen wij u bij het behalen van uw certificaat?

1

Bepalen niveau VCA certificatie

VCA voor bedrijven kent drie certificatieniveaus. Het is belangrijk om vooraf te bepalen welk niveau uw bedrijf heeft. Dit zijn de verschillen: 

  • VCA*: dit is de basisversie, bedoeld voor bedrijven die vooral als onderaannemer werken
  • VCA**: deze versie is bedoeld voor bedrijven die voornamelijk als hoofdaannemer werken
  • VCA Petrochemie: de meest uitgebreide versie, bedoeld voor bedrijven in de petrochemische sector

2

VCA Checklist in de praktijk zetten

Het doel van de VCA norm is het in kaart brengen en beheersen van de risico’s op het gebied van veiligheid en gezondheid voor de uitvoerende medewerker. De risico’s moeten in kaart gebracht worden en vereisen beheersmaatregelen die in de praktijk gezet moeten worden. De VCA impliceert verschillende zaken zoals omschreven in het VCA handboek waaraan het bedrijf moet voldoen, vandaar het begrip “checklist”. De aantoonbaarheid van de geleverde inspanningen is hier van groot belang. VARIO software zorgt dat het VCA beheer geborgd wordt en dat het geen administratieve last of rompslomp wordt. 

3

De interne audit

In een derde stap wordt een interne audit uitgevoerd om na te gaan in welke mate het bedrijf reeds voldoet aan de VCA voorschriften. Het is een voorbereiding op de externe audit waarbij samen met de dossierbeheerder bekeken wordt waar eventuele tekortkomingen nog weggewerkt moeten worden. 

4

De certificeringsaudit

De laatste stap omvat de certificeringsaudit zelf. Deze wordt uitgevoerd door een onafhankelijke erkende auditinstantie. Deze externe audit zelf zal een uitgebreide variant zijn van de interne audit. Het handboek wordt nauwkeurig bekeken en er wordt gecontroleerd of alle zaken in de praktijk goed zijn opgepakt. Indien geslaagd, is het VCA certificaat behaald !

Resultaat?