Disclaimer

Algemeen

Het onderstaande is van toepassing op de website van Incerta bvba. Door de website van Incerta bvba te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

Privacy verklaring

U kunt deze website bezoeken zonder ons mee te delen wie u bent of enige informatie over uzelf te verschaffen. Er zijn echter situaties waarbij wij informatie van u nodig hebben om bijvoorbeeld met u te corresponderen. Wij streven ernaar u te allen tijde te laten weten voordat wij persoonlijke informatie via internet verzamelen.Deze website houdt het aantal bezoekers bij, de websites waar zij van afkomstig zijn en via welke provider men toegang heeft tot het internet. De resultaten worden uitsluitend in geaggregeerde en in niet tot individuele personen herleidbare vorm gebruikt. Indien u dit niet wilt, dient u in uw browser de optie ‘cookies off’ in te stellen. Het uitzetten van cookies kan uw gebruik van deze website en diensten beperken.Verzamelde gegevens worden niet aan derden verkocht of ter beschikking gesteld. Dit behoudens speciale omstandigheden, bijvoorbeeld indien wettelijk vereist. Tevens kunt u op ieder gewenst moment verzoeken uw gegevens uit onze bestanden te laten verwijderen.

Uitsluiting van aansprakelijkheid

Alle informatie op deze website is bedoeld voor persoonlijk gebruik. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen en typefouten worden voorbehouden. Wij spannen ons in om de informatie op deze webpagina zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn. Incerta bvba aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze website.

Beschikbaarheid

De informatie en aanbevelingen op deze website kunnen zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving worden gewijzigd. Wij spannen ons in om deze website zo veel mogelijk beschikbaar te stellen, maar wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van (tijdelijke) niet-beschikbaarheid.

Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten

Het auteursrecht op deze website berust bij Incerta bvba. Vermenigvuldiging in wat voor vorm dan ook is alleen toegestaan na voorafgaande toestemming door Incerta bvba. Incerta bvba is tevens niet verantwoordelijk voor inhoud op de aan deze website gekoppelde bestanden en/of websites waarnaar wordt verwezen. Voor vragen en/of inlichtingen over deze disclaimer neemt u contact op met Incerta bvba.

Disclaimer e-mailcorrespondentie

De informatie in een e-mailbericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Aansprakelijkheid voortvloeiende uit onvolledige of niet tijdige ontvangst van een bericht is uitgesloten. Gebruik door derden of openbaarmaking van het bericht zonder toestemming van Incerta bvba of de geadresseerde is niet toegestaan. Wij adviseren u alle berichten en bijlagen op virussen te scannen voor ze te openen.