Het belang van incidentmeldingen

Wat is een incident?

Een incident is een onvoorziene gebeurtenis die net geen letsel of schade tot gevolg heeft. Dit wordt ook wel eens een ‘oef-moment’ genoemd. We illustreren dit met onderstaand voorbeeld.

 

De eerste tekening toont onveilige werkomstandigheden, aangezien één van de sporten van de ladder gebroken is. Van zodra de medewerker zich op de ladder begeeft, wordt dit een onveilige handeling. Op tekening 3 valt de medewerker van de ladder ten gevolge van de gebroken sport, maar kan hij zich nog net vastgrijpen, waardoor hij niet valt. Dit noemt men een bijna-ongeval. De laatste tekening toont het scenario van een ongeval, waarin de medewerker op de grond valt met een letsel tot gevolg.

Wat is het nut van een incidentmelding?

We illustreren het nut van een incidentmelding aan de hand van de Ijsbergtheorie of de piramide van Heinrich. Deze piramide toont de verhouding tussen (dodelijke) ongevallen en incidenten. Deze benadering stelt dat aan ieder dodelijk ongeval veel onveilige handelingen voorafgaan.

 

Het is daarom belangrijk om maatregelen te nemen bij het fundament van de ijsberg. Door incidentmeldingen krijgt u inzicht in wat er misgaat en waar u kunt verbeteren. Het aanpakken van de onveilige handelingen moet de basis vormen en een vermindering van het aantal ongevallen als gevolg hebben.

Hoe pak ik dit aan?

Het aangeven van een incident verloopt doorgaans zeer moeizaam, omdat dit op vrijwillige basis gebeurt en de melder vaak negatieve gevolgen vreest. Het is dus van belang om de organisatie van incidentenregistraties op een eenvoudige én betrouwbare manier te laten verlopen, eventueel gelinkt aan een beloningsbeleid.

In VARIO kan men meldingen registreren, centraliseren en beheren. De registratie kan op verschillende manier verlopen. Men kan de medewerkers meldingsformulieren laten invullen die dan later gedigitaliseerd worden om hier onderzoek op uit te voeren.
Daarnaast is het ook mogelijk om rechtstreeks digitale meldingen aan te maken, waarna de melding bij de juiste verantwoordelijke terecht komt.

De misschien wel meest efficiënte manier is de registratie via onze VARIO Mobile App die volledig offline werkt. Zo kan iedere medewerker ten alle tijden een melding maken van een incident met eventueel bijhorende foto’s. De verantwoordelijke kan bijgevolg meteen de nodige acties formuleren. Meer info klik hier