Hoe EHBO-bijscholing organiseren in CORONA-tijden?

Is het mogelijk om EHBO-bijscholing te organiseren in Corona-tijden? Deze vraag circuleert binnen veel bedrijven. De FOD WASO heeft hieromtrent een aantal aanpassingen en richtlijnen voorgesteld.

 

1. Theorie

Zolang de maatregel van het verplicht telethuiswerk van toepassing blijft, moet het theoretische gedeelte van de bijscholing in principe op afstand gevolgd worden (bv. via Teams) of aan de hand van een e-learning. Het online plaatsen van een Power Point-presentatie stemt niet overeen met een e-learning. De FOD WASO geeft als advies om op het bewijs van de bijscholing te vermelden dat de bijscholing volledig op afstand werd gegeven.

 

2. Praktijk

De praktijklessen vereisen dat minstens een deel hiervan in fysieke aanwezigheid van de cursisten kan plaatsvinden. Hierbij zijn er volgende mogelijkheden:

Optie 1:

Indien het principe van het telethuiswerk verplicht is, wordt er aangeraden om het praktische gedeelte van de bijscholing met fysieke aanwezigheid van de cursisten uit te stellen.

Optie 2:

Het is mogelijk om het theoretisch gedeelte via Teams, Skype, etc. te geven en het praktijkgedeelte van de bijscholing op te splitsen in enerzijds een deel dat op afstand wordt gegeven (1 uur – niet via e-learning) en anderzijds een deel dat in fysieke aanwezigheid van de cursisten wordt gegeven (1 uur). De fysieke praktijkles focust dan op het strikt noodzakelijke (bv. reanimatie). Deze optie is voornamelijk bedoeld voor medewerkers die fysiek aanwezig moeten zijn gedurende de periode van het verplichte telethuiswerk. Op het attest wordt best vermeld dat de bijscholing in beperkte fysieke aanwezigheid van de cursisten werd gegeven.

Optie 3:

Van zodra telethuiswerk niet meer verplicht is, kan er een bijscholing gevolgd worden met fysieke aanwezigheid. Dit dient vervolgens ook opgenomen te worden op het attest van de bijscholing.

Wanneer de praktijklessen in (gedeeltelijk) fysieke aanwezigheid van de cursisten zou plaatsvinden, moeten de nodige maatregelen getroffen worden (social distancing, mondmaskerplicht, hygiëne, ventilatie, etc.). Hieruit volgt dat rechtstreekse manipulaties niet mogen uitgevoerd worden tussen de cursisten onderling. Verder dienen ook organisatorische maatregelen getroffen te worden (aantal deelnemers, circulatieplan, etc.). Hiervoor verwijst de FOD WASO naar de generieke gids om de verspreiding van COVID-19 op het werk tegen te gaan.

Bij opheffing van alle coronamaatregelen moet de eerstvolgende EHBO-bijscholing die gevolgd wordt maximaal focussen op de praktijkoefeningen die niet of slechts in beperkte mate of op afstand konden worden uitgevoerd.

 

3. Extra module COVID-19

Tijdens de pandemieperiode is het aangewezen om een extra module toe te voegen aan de EHBO-opleiding over de risico’s van COVID-19 en de maatregelen die de hulpverlener moet respecteren wanneer hij een slachtoffer de eerste hulp toedient.

 

4. Basisopleiding EHBO

De FOD WASO vraagt de opleidingsinstanties om op het attest voor de basisopleiding EHBO expliciet volgende vermelding op te nemen:
“Deze basisopleiding werd gegeven tijdens de periode van de COVID-19 pandemie zonder rechtstreekse manipulaties”.

Op die manier weet de organisator van de jaarlijkse bijscholing dat tijdens de bijscholing alle praktijkoefeningen moeten herhaald worden.

 

Heeft u vragen hieromtrent of wenst u hulp bij de organisatie van een EHBO bijscholing, contacteer ons gerust.