Hoe implementeer ik een verkeerspreventiebeleid in mijn bedrijf?

Hoewel het totaal aantal arbeidsongevallen sinds 2008 daalt, stijgt het aantal arbeidswegongevallen. Dat blijkt uit cijfers van Fedris. Hoe je die cijfers kan doen dalen? Door een doordacht verkeerspreventiebeleid op te zetten, en de nodige maatregelen te nemen. Maar hoe begin je aan zo’n verkeerspreventiebeleid?

Verkeerspreventiebeleid om ongevallen te vermijden

Het totale aantal arbeidsongevallen ging de afgelopen jaren naar omlaag, wat positief nieuws is. Maar in verhouding met die totaalsom stijgen de arbeidsongevallen in het verkeer. In 2008 maakten ze nog 9,7% uit van het alle arbeidsongevallen, in 2017 gaat het om 11,5%.

Nu het winterweer voor de deur staat, verhoogt dat het risico op arbeidsongevallen door sneeuw of ijzel. Als preventieadviseur wil je die arbeidswegongevallen natuurlijk zoveel mogelijk vermijden. We geven je tips om te starten aan zo’n verkeerspreventiebeleid, zodat je de problemen voor bent of er goed op kan anticiperen.

Een verkeerspreventiebeleid opstellen in 4 stappen

Voor een goede werkwijze kan je je baseren op de norm ISO39001 en die mee opnemen in een geïntegreerd managementsysteem. Deze norm is interessant voor bedrijven uit alle sectoren, dus niet enkel voor transportbedrijven.

1. Analyse

2. Visie en strategie

3. Maatregelen en acties

4. Monitoring en evaluatie

Daarnaast is het ook nuttig om het ‘Plan-Do-Check-Act’-principe of kortweg PDCA-principe toe te passen bij de implementatie van een verkeerspreventiebeleid. Omdat voorbeelden vaak veel verduidelijken, leggen we elke stap concreet uit.

Stap 1. Analyse

Meten is weten

 • Organiseer een meting of telling op de bedrijfsparking. Ga na hoeveel mensen hun gordel dragen, hun gsm gebruiken achter het stuur of hoeveel fietsers hun fietshelm, fluohesje of verlichting dragen.
 • Breng je arbeidswegongevallen in kaart door een inventaris van conflictpunten op te stellen. Op welke plaatsen gebeuren de meeste fietsongevallen? Dit kan nuttig zijn bij een toekomstig gesprek met eventuele gemeentebesturen.
 • Vraag de medewerkers om een enquête in te vullen, zoals die van De Grote Verkeersquiz.

Het is belangrijk om eerst te weten te komen waar de pijnpunten liggen, voordat je de volgende stap van het verkeerspreventiebeleid neemt.

Stap 2. Visie en strategie

Bepaal de bedrijfsvisie en strategie

 • Stel verkeersveiligheidsindicatoren op.
 • Stel een policy op binnen het bedrijf -zoals rond smartphonegebruik of het dragen van een fietshelm- en koppel dit eventueel aan het arbeidsreglement.
 • Stimuleer directiebetrokkenheid door bijvoorbeeld een kostenbatenanalyse voor te leggen.
 • Richt een werkgroep rond verkeersveiligheid op.

Stap 3. Maatregelen en acties

Stel een een ambitieus, maar realistisch actieplan op

 • Monitor het aankoopbeleid. Koop bijvoorbeeld fietshelmen aan volgens de EN-1078-norm. Of let op de veiligheidsaspecten bij fietslease of de aankoop van bedrijfsfietsen zoals e-bikes en speed pedelecs.
 • Duid een mobiliteitscoördinator aan en laat hem/haar de 4-daagse opleiding bij VSV
 • Hou sensibiliseringsacties. Campagnemateriaal daarvoor vind je op be.
 • Stel een fietspolicy op.
 • Investeer in onderhoud van wagens en winterbanden.
 • Organiseer één keer per jaar een fietscontrole-actie.
 • Sensibiliseer om niet te snel te rijden op de bedrijfssite zelf door o.a. snelheidsverkeersborden te plaatsen.
 • Overleg met gemeentebesturen.
 • Pak gedragsveranderingen aan door het principe van ‘workplace nudging’ toe te passen.

Stap 4. Monitoring en evaluatie

Ga na wat wel en niet werkt

 • Vergelijk de ongevallen- en incidentencijfers over een langere periode.
 • Doe nieuwe metingen/tellingen om na te gaan of het smartphonegebruik achter het stuur werd gereduceerd, meer mensen hun fietshelm dragen, …
 • Bevraag medewerkers

Wil u advies om het verkeerspreventiebeleid in uw bedrijf te verbeteren of op te zetten aan de hand van onze software VARIO Online?

Zowel op basis van of zonder ISO39001-norm: onze preventieadviseurs helpen u graag.

Na een uitgebreide bedrijfsdoorlichting maken we samen met u een actieplan op. Ook een kosten-batenanalyse van voorgestelde preventiemaatregelen kunnen we opstellen om directie te overtuigen.

Begeleiding nodig voor uw verkeerspreventiebeleid?

Wil u meer info over onze softwaretool VARIO Online?