Incerta behaalt ISO 27001 en verlengt ISO 9001 certificaat

Sinds 1 juli 2020 kan Incerta met fierheid het behaalde ISO 27001 certificaat voorleggen, een bewijs dat wij als softwareleverancier van VARIO voldoen aan de strenge eisen die gesteld worden in de desbetreffende norm inzake Informatie Beveiliging. De voorbereiding nam 2 jaar in beslag en heeft Incerta aangezet om verschillende voorzorgsmaatregelen te nemen en strikte procedures te hanteren op het vlak van gegevensbeveiliging & -bescherming. Hiervoor zijn geavanceerde systemen geïntroduceerd zoals data encryptie en twee factor authenticatie (2FA) om maar een paar van de vele maatregelen te noemen. Hiermee kan Incerta aantonen dat het als dataverwerker op een zeer veilige manier omgaat met de gegevens van de klant en deze op een gecontroleerde manier gebruikt binnen de organisatie.

 

Met de Europese invoering van de Algemene Verordening inzake Persoonsgegevens – beter gekend als GDPR – werden de regels in verband met de gegevensbescherming aanzienlijk verstrengd en dat creëerde het publieke besef dat elk individu het recht op inzage, correctie en anonimiseren van persoonsgebonden informatie kan afdwingen. Elk bedrijf dient bijgevolg aan de GDPR voorschriften te voldoen doch dit wordt zelden op onafhankelijke manier gecontroleerd. Enkel ingeval van een inbreuk en vaak nadat er een klacht is neergelegd kan er opgetreden worden door een onderzoeksinstantie van de Overheid.

 

De ISO 27001 norm is er gekomen om duidelijke eisen te formuleren op het vlak van informatiebeheerssystemen waarbij een externe auditinstantie tijdens een doorgedreven evaluatie oordeelt in welke mate een bedrijf hieraan beantwoordt. Incerta heeft voor zichzelf de lat hoog gelegd door dit traject te willen doorlopen. De directie wou ten aanzien van (toekomstige) klanten en partners garanties bieden dat hun gegevens in goede handen zijn. Hiermee bevestigt Incerta haar marktpositie als trendzetter in het aanbieden van software voor het beheer van veiligheid, kwaliteit en milieu. Ook wat kwaliteitsgaranties betreft heeft Incerta haar geloofwaardigheid kracht bij gezet door haar ISO 9001 certificaat opnieuw te verlengen voor de komende jaren.