Kan COVID-19 erkend worden als arbeidsongeval?

Bij het begin van de COVID-19 pandemie heeft Fedris (het Federaal Agentschap voor Beroepsrisico’s) vrij snel aangegeven dat een COVID-19 besmetting als beroepsziekte erkend wordt voor een groep van specifieke beroepen (voornamelijk in de gezondheidszorg)Fedrisnam toen als standpunt in dat een besmetting niet beschouwd kan worden als een arbeidsongeval. 

 

Daarop komt men nu terug, mits aan vier voorwaarden wordt voldaan. 

Om een gebeurtenis als arbeidsongeval te erkennen, moet voldoen worden aan de volgende criteria: Een plotse gebeurtenis (1), die een letsel heeft veroorzaakt (2) en die optrad tijdens (3) en door het feit van (4) de uitvoering van de arbeidsovereenkomst

 

Voornamelijk het eerste criterium vormt bij de erkenning van een COVID-19 besmetting als arbeidsongeval een discussiepunt. Onze kennis over het virus neemt iedere dag toe. Inmiddels weten we dat besmetting geen langdurig of herhaald contact vereist met het virus. Een kortstondig en/of éénmalig contact volstaat al om besmet te wordenVanuit technisch oogpunt kan de uitstoot van ademhalingsdruppels of het contact met een oppervlak dat met die druppels bedekt is, beschouwd worden als een plotse gebeurtenis. Echter, die plotse gebeurtenis is bijna onwaarneembaar in de meeste gevallen. Bepalen welk contact dan ook aan de bron ligt van de besmetting, zal vaak onmogelijk blijken, gezien de variatie in incubatieperiode. 

De bewijslast hieromtrent ligt wel bij de werknemer. Het slachtoffer dient bewijs te leveren van het plotselinge voorval, het letsel en het feit dat hij/zij bezig was met de uitvoering van de arbeidsovereenkomst. Daar knelt vaak het schoentje, want hoe bewijst men concreet wanneer een besmetting heeft plaatsgevonden? Het bewijs van de plotselinge gebeurtenis kan geleverd worden met alle mogelijke rechtsmiddelen, met inbegrip van getuigenissen. 

In geval van weigering door de verzekeraar mag de werknemer Fedris steeds vragen de beslissing van de verzekeringsmaatschappij te onderzoeken. Bij betwisting kan de werknemer de zaak voorleggen aan de Arbeidsrechtbank. 

 

Contacteer ons gerust voor meer informatie.