Metingen

Een klantentevredenheidsonderzoek zorgt ervoor dat uw bestaande klanten meer tevreden worden of zelfs loyaal aan uw organisatie blijven. Om van toegevoegde waarde te zijn voor uw klanten is het dus van cruciaal belang om inzicht te krijgen in de tevredenheid. In onze module METINGEN kan u deze eenvoudig opstellen en versturen. Bovendien is deze gekoppeld aan uw actielijst en kan een statistiek en trendanalyse opgemaakt worden. Er bestaat eveneens de mogelijkheid om deze enquêtes via elektronische weg te bezorgen (E-Enquête).