Oprichting wachtdienst TWW (Toezicht Welzijn op het Werk)

Vanaf 01/10/2020 richt Toezicht Welzijn op het Werk (TWW) een actieve wachtdienst op. Dit maakt het mogelijk om onmiddellijk telefonische aangifte te doen van zeer ernstige arbeidsongevallen die zich voordoen buiten de kantooruren op werkdagen, zaterdagen of zon – en feestdagen alsook gedurende de periode van collectieve sluiting tussen Kerstmis en Nieuwjaar. 

 

Wat dient u als werkgever te doen bij een zeer ernstig arbeidsongeval?  

U dient in de eerste plaats onmiddellijk het ongeval te melden aan Toezicht Welzijn op het Werk, aan de hand van een technologisch geschikt middel met volgende informatie: 

 • Naam en adres van de werkgever van het slachtoffer 

 • Naam van het slachtoffer 

 • Datum van het ongeval 

 • Plaats van het ongeval 

 • Korte beschrijving van het ongeval 

 • Vermoedelijke gevolgen 

Waar kan u terecht? 

Wanneer dit zeer ernstig arbeidsongeval zich voordoet tijdens de kantooruren op werkdagen kan u terecht bij de dagdienst van TWW. De coördinaten van de afdeling waaronder u als werkgever valt, kan u vinden in uw VARIO-dossier in module 17. Derden onder de submenu ‘Toezicht Welzijn op het Werk’. Doet dit zeer ernstig arbeidsongeval zich buiten de ‘normale’ kantooruren op werkdagen voor, dan dient u vanaf 01/10/2020 de wachtdienst te contacteren. Dit kan op onderstaande telefoonnummers: 

 • Nederlandstalig oproepnummer: 02 235 53 00 

 • Franstalig oproepnummer: 02 235 55 44 

 • Voor zeer ernstige arbeidsongevallen die zich voordoen op de sites van een Seveso-onderneming dient men, zoals voorheen reeds van toepassing, steeds contact op te nemen met het telefoonnummer 02 233 45 12. 

Graag geven wij u ook nog volgende tips mee: 

 • Neem bovenstaande telefoonnummers mee op in uw noodplan en hang deze uit op voldoende zichtbare plaatsen. 

 • Is uw bedrijf VCA of ISO45001 gecertificeerd? Vergeet dan ook niet om uw VCA-auditor op de hoogte te brengen van ongevallen waarvoor een omstandig verslag opgemaakt moet worden. Dit is een recent ingevoerde bijkomende eis. 

Heeft u vragen over wat u juist allemaal moet doen bij arbeidsongevallen of twijfelt u of een arbeidsongeval als (zeer) ernstig beschouwd wordt? Contacteer dan uw Incerta-dossierbeheerder voor de nodige adviezen.