Qpinch doet beroep op Incerta voor QSHE-ondersteuning

Wie is Qpinch?

Qpinch heeft een warmtetransformator ontwikkeld waarbij restwarmte van industriële processen opnieuw wordt omgezet naar proceswarmte. Zo kunnen industriële processen tot 50% energiezuiniger worden gemaakt, wat aanzienlijke besparingen en emissiereductie oplevert.
Industriële processen worden namelijk vooral aangedreven door warmte (niet door elektriciteit). Hiermee profileert Qpinch zich als innovatief bedrijf dat een enorme sprong voorwaarts maakt op het gebied van industriële energie-efficiëntie. Hun oplossing is breed toepasbaar in raffinaderijen, de
petrochemie en de voedings- en papierindustrie. 

 

Wat betekent Incerta voor Qpinch?

Qpinch heeft ons gecontacteerd om hen te ondersteunen in hun veiligheid – en milieubeleid. Op basis van een eerste veiligheidsaudit door de preventieadviseur van Incerta werden de prioritaire acties vastgelegd in een actieplan. Dit actieplan werd opgenomen in onze VARIO-software, zodat de klant steeds een overzicht heeft van de uitgevoerde taken.

In eerste instantie zorgt Incerta voor de wettelijke compliance op vlak van welzijn op het werk bij Qpinch. Dit houdt o.a. in: op punt zetten van de nodige opleidingen, organisatie van medische onderzoeken, opmaken wettelijke documentatie (bv. Jaarverslag IDPB), etc. Daarnaast streven we naar een hoger veiligheidsniveau in de praktijk.

Concreet wordt dit bij Qpinch aangepakt door o.a.:

  • PMGE-management: plaatsen van lekbakken, opstellen van de CLP-inventaris, verzamelen van SDS-fiches, stickers voorzien op de producten, bidons zonder etiket verwijderen, voorzien van een veiligheidskast voor gevaarlijke producten, etc.
  • Het opzetten van aantoonbaar periodiek VGM-overleg in de vorm van toolboxmeetings, e-learnings, affichecampagnes, etc.
  • Gedragsobservaties uitvoeren en registreren.
  • Materiaalbeheer: Inventariseren van het materiaal, registreren en opvolgen van interne én externe keuringen, opmaken van veiligheidsinstructiekaarten, implementeren van een aankoopprocedure, etc.
  • Derden beheer: in kaart brengen van de ingeschakelde onderaannemers, veiligheidseisen voor onderaannemers opvolgen, onderaannemers betrekken bij VGM-overleg, register feiten van derden implementeren, …
  • Etc.
Hoe gaan wij te werk?
Verkennend gesprek:

In een eerste gesprek lichten we onze werkwijze toe en bespreken we de vragen en wensen van de klant.

Afspraak met rondgang ter plaatse:

Daarop volgt een vrijblijvende afspraak ter plaatse. Onze preventieadviseur komt ter plaatse om uw vragen te beantwoorden en dit steeds in combinatie met een bedrijfsrondgang. Op die manier worden de voornaamste
risico’s in kaart gebracht en wordt er een actieplan opgesteld.

Samenwerkingsvoorstel:

Op basis van het opgestelde actieplan worden prioriteiten vastgelegd. In functie daarvan stelt Incerta een samenwerkingsvoorstel op voor periodieke ondersteuning, zodat deze acties stelselmatig aangepakt kunnen worden.


Voor meer info over onze diensten en/of onze software tool, aarzel zeker niet ons te contacteren voor een vrijblijvend gesprek.