QSHE – kalender

Er zijn heel wat zaken waarmee rekening gehouden dient te worden op vlak van veiligheid en welzijn op het werk. Om het overzicht te behouden van enkele deadlines, hebben wij de belangrijkste taken in een chronologisch overzicht gegoten.  

JANUARI 2021

Thema 

Omschrijving 

Deadline 

 

 

 

Jaarverslag IDPBW 

Voorbereiding van het Jaarverslag Interne Dienst Preventie & Bescherming – dienstjaar 2020: 

  • Opvragen activiteitenverslag EDPBW 
  • Verzamelen arbeidsuren en arbeidsongevallen 2020 
  • Verzamelen van documentatie zoals JAP 2020, verslag bedrijfsbezoek EDPB, keuringsverslagen, etc. 

 

 

 

31 maart 2021 

Maand – of kwartaalverslag 

Vergeet uw maand – of kwartaalverslag niet periodiek op te maken. 

1x per maand/kwartaal 

 

CAO 104 

Opmaak van het CAO 104 Werkgelegenheidsplan voor 45-plussers (jaarlijks of meerjarenplan). 

 

 

 

Bijscholing 

Plan de jaarlijkse bijscholing in voor o.a.: 

  • Uw interne preventieadviseur 
  • Uw milieucoördinator 
  • Uw vertrouwenspersoon (jaarlijkse supervisie) 
  • EHBO-bedrijfshulpverleners 

 

Veiligheidsopleidingen 

Volg ook uw veiligheidsopleidingen op, indien van toepassing, zoals: heftruck, hoogwerker, aanslaan van (niet-)kritieke lasten, kleine blusmiddelen, etc. 

 

 

Materieelkeuringen 

Volg de inventaris en de planning van uw technische materieelcontroles op en plan de externe controles in waar mogelijk. 

 

 

RIE psychosociale aspecten 

Jaarlijks dient een evaluatie te gebeuren van de risicoanalyse psychosociale aspecten. Zo kan bijvoorbeeld de impact van de coronacrisis en thuiswerk van belang zijn. 

 

31 december 2021 

 

Preventie-eenheden 

Bekijk in functie van uw Jaaractieplan aan welke zaken u uw preventie-eenheden (PE’s) wil besteden dit jaar. Daarnaast kan u eventueel ook al de jaarlijkse uitgebreide rondgang met de externe preventieadviseur(-arbeidsarts) inplannen. 

 

 FEBRUARI 2021

Thema 

Omschrijving 

Deadline 

 

Jaarverslag IDPBW 

Indien u een CPBW heeft, dient het voorstel van het Jaarverslag IDPB aan hen voorgelegd te worden. Bij afwezigheid van een comité gebeurt dit via syndicale afvaardiging 

 

CPBW februari 

 MAART 2021

Thema 

Omschrijving 

Deadline 

Integraal Milieujaarverslag 

Dien uw Integraal Milieujaarverslag (IMJV) in indien van toepassing. 

14 maart 2021 

 

Jaarverslag IDPBW 

Finaliseren van het Jaarverslag IDPB – dienstjaar 2020 en beschikbaar houden in geval van inspectie. 

 

31 maart 2021 

APRIL 2021

18-25/04: Week van de valpreventie

28/04: Werelddag voor Veiligheid en Gezondheid op het Werk

Thema 

Omschrijving 

Deadline 

 

Noodoefening 

Heeft u dit jaar al een evacuatieoefening georganiseerd? Zo nee, tracht dit te organiseren in een periode van droog/mooi weer. 

 

 

MEI 2021

31/05: Antitabaksdag

Thema 

Omschrijving 

Deadline 

 

Jobstudenten & uitzendkrachten 

Wenst u jobstudenten en/of uitzendkrachten aan te werven in de zomervakantie? Denk eraan om steeds de werkpostfiches in te vullen. 

 

 

JUNI 2021

04/06: Dag van het milieu


SEPTEMBER 2021

16-22/09: Week van de Mobiliteit (Car Free Day, Telewerkdag,…)

20-26/09: Week van het werkgeluk


OKOTOBER 2021

1-31/10: Maand van de ergonomie (Vlaamse Ergonomie Vereniging)

10/10: Werelddag van de geestelijke gezondheid

18-22/10: Europese week voor veiligheid en gezondheid op het werk

Thema 

Omschrijving 

Deadline 

 

Jaaractieplan 

Evaluatie jaaractieplan (JAP) 2021 en een voorstel opmaken voor het JAP 2022 en dit voorleggen op CPBW. Het CPBW geeft vervolgens de nodige feedback. 

 

1 november 2021 

 

Globaal preventieplan 

Evaluatie van het lopende Globaal Preventieplan (GPP) en eventueel bijsturen of opmaak voorstel GPP 2022-2026. 

 

 NOVEMBER 2021

Thema 

Omschrijving 

Deadline 

 

 

Jaaractieplan 

Stel het nieuwe voorstel voor het JAP 2022 voor op het CPBW (indien aanwezig) op basis van de voorstellen die werden gedaan op het CPBW van oktober. 

 

 

CPBW november 

Globaal preventieplan 

Bijsturen van het bestaande GPP of voorleggen van het nieuwe GPP 2022 – 2026. 

 

 DECEMBER 2021

Thema 

Omschrijving 

Deadline 

 

Jaaractieplan 

Finale goedkeuring van het jaaractieplan 2022 op het CPBW. 

 

31 december 2021 

 

Globaal preventieplan 

Goedkeuring van het aangepaste Globaal preventieplan (GPP) of het nieuwe GPP 2022 – 2026. 

 

31 december 2021 

 

Wenst u meer info over hoe VARIO en/of onze diensten u hierbij kunnen helpen, aarzel dan niet ons te contacteren.