Qpinch

Qpinch heeft ons gecontacteerd om hen te ondersteunen in hun veiligheid – en milieubeleid. Op basis van een eerste veiligheidsaudit door de preventieadviseur van Incerta werden de prioritaire acties vastgelegd in een actieplanDit actieplan werd opgenomen in onze VARIO-software, zodat de klant steeds een overzicht heeft van de uitgevoerde taken.  

In eerste instantie zorgt Incerta voor de wettelijke compliance op vlak van welzijn op het werk bij Qpinch. Dit houdt o.a. in: op punt zetten van de nodige opleidingen, organisatie van medische onderzoeken, opmaken wettelijke documentatie (bv. Jaarverslag IDPB), etc. Daarnaast streven we naar een hoger veiligheidsniveau in de praktijk.

Concreet wordt dit bij Qpinch aangepakt door o.a.:  PMGE-management, het opzetten van aantoonbaar periodiek VGM-overleg, gedragsobservaties uitvoeren en registreren, materiaalbeheer, derdenbeheer, enz. 

"Met VARIO naar een hoger veiligheidsniveau in de praktijk"

Qpinch heeft een warmtetransformator ontwikkeld waarbij restwarmte van industriële processen opnieuw wordt omgezet naar proceswarmte. Zo kunnen industriële processen tot 50% energiezuiniger worden gemaakt, wat aanzienlijke besparingen en emissiereductie oplevert. Industriële processen worden namelijk vooral aangedreven door warmte (niet door elektriciteit). Hiermee profileert Qpinch zich als innovatief bedrijf dat een enorme sprong voorwaarts maakt op het gebied van industriële energie-efficiëntie. Hun oplossing is breed toepasbar in raffinaderijen, de petrochemie en de voedings- en papierindustrie.  

Dhr. Erik Verdeyen, Chief evangelist Qpinch