Afdeling Maritieme Toegang

Sector: spoorbouw Maritieme Toegang beheert de vaarwegen naar de Vlaamse havens Oostende, Zeebrugge, Gent en Antwerpen, alsook de kunstwerken en eigendommen gelegen langs die maritieme toegangswegen. Daarnaast zorgen ze voor de aanleg en het onderhoud van de basisinfrastructuur in de zeehavens en zijn ze verantwoordelijk voor het beheer van de luchthaveninfrastructuur via de publieke Luchthavenontwikkelingsmaatschappijen …

Afdeling Maritieme Toegang Lees verder »