Release note VARIO Business 4.21.0

Algemeen

 • Fase 2 van de toevoeging van het begrip ‘Entiteit’ binnen alle modules en de bijhorende rapportages.
 • Release van het framework 4.5 die algemene performance van VARIO Business zal verbeteren en de verschillende componenten sneller zal doen laden.

Audits

 • In het scherm ‘Mijn formulieren’ is er nu ook een mogelijkheid om de uitgevoerde of uit te voeren auditformulieren af te drukken.
 • Wizard ‘Nieuwe audit’ werd toegevoegd. Hiermee kan een audit op een snelle manier toegevoegd worden.
 • Indien er een vervolgaudit wordt aangemaakt van een uitgevoerde audit, dan worden nu ook de voorgaande acties uit de initiële audit meegenomen.

Materieel

 • Indien er binnen een keurings -of onderhoudsopdracht één of meerdere bijlagen zijn toegevoegd, dan worden deze ook door gekopieerd naar de individuele keuringen of onderhouden die geregistreerd worden binnen de opdracht.
 • De parameters van een regel in de keuringsplanning worden nu ook meegenomen naar de keuringsopdracht indien er gebruik gemaakt wordt van de functie ‘Keuringsopdracht aanmaken’ binnen het scherm ‘Keuringsplanning’.
 • Het rapport dat een afdruk maakt van het indienststellingsverslag heeft enkele aanpassingen gekregen om te voldoen aan de wettelijke eisen en om de lay-out te verbeteren.
 • Binnen het indienststellingsoverzicht is het nu ook mogelijk om de besteleisen af te drukken of op te slaan als PDF-bestand. Op deze manier kunnen ze makkelijker naar de leverancier verzonden worden.
 • Bij het manueel ingeven van een onderhoud kan er nu ook direct een bijlage ingesleept worden zonder eerst het onderhoud te openen.
 • Er is een nieuw veld toegevoegd binnen een materieelitem waar de oorsprong van een materieelitem kan ingevuld worden.
 • In de functie ‘Keuring/onderhoud toevoegen’ is nu ook het veld ‘Eigenaar’ invulbaar.
 • Indien er een blokkerende lijn zit bij één van de drie lichten in de indienststellingsprocedure, dan zal het licht nu rood kleuren in de plaats van grijs.
 • Kleine aanpassing in de wizard ‘Nieuw materieel’. Er zal nu maar 1 keer gevraagd worden achter de referentie.
 • Bij het manueel ingeven van een keuring binnen een materieelitem, zal nu ook de geldigheidsdatum automatisch ingevuld worden naargelang de instellingen op categorie -of groepsniveau van het materieelitem.
 • Er werd een nieuwe rol ‘werkgever’ toegevoegd binnen een indienststelling.
 • Keuringsinstanties kunnen nu ook toegevoegd worden vanuit een keuring.
 • Bug waarbij de locatiehistoriek niet zichtbaar was bij materieelitems van het type voertuigen is opgelost.
 • Bug waarbij enkel de eerste 20 items van een keuringsopdracht konden gekeurd worden is opgelost.

Acties & Workflows

 • Bug waarbij uitvoerder niet werd bewaard bij het ingeven van een actie op een inspectielijn in de module ‘Inspecties’ werd opgelost. Nu zal deze uitvoerder meegenomen worden binnen de actie.
 • Bug waar er een foutmelding kwam bij het kopiëren van verantwoordelijk van een actie werd opgelost. Deze zullen nu foutloos gekopieerd worden.

Overleg

 • Vervallen planningsdagen in de verschillende overlegplanningen worden nu in het rood weergegeven.
 • Binnen de historiek schermen van de verschillende overleg soorten wordt de filter nu default op ‘Alles’ gezet zodat de gearchiveerde sjablonen en formulieren direct zichtbaar zijn.
 • In het scherm ‘Uitvoerdersoverzicht’ zijn de velden nu non-editeerbaar gemaakt.
 • De lay-out van alle sjablonen zijn wat uniformer gemaakt. De volgorde van de velden en indeling van de tabbladen zijn aangepast.
 • Binnen een toolboxmeeting kunnen nu ook deelnemers geïmporteerd worden via werknemersgroep.
 • De functienamen in een toolboxrapport worden nu ook vertaald naargelang de geselecteerde.
 • Bug waarbij formulieren niet kunnen geopend worden vanuit een interne meeting planning werd opgelost.

Organisatie

 • Binnen de configuratie van de werkgever kan er nu ook een NACE BEL-code toegevoegd worden. Ook is het veld ‘Rijksregisternummer’ aangepast naar ‘RSZ-nummer’.

Contracten & Vergunningen

 • Het contractovereenkomsten rapport is ook toegevoegd op het overeenkomsten scherm.
 • Bij het aanmaken van een nieuwe versie van een contract, dan worden de bijlagen van de oude versie nu ook meegenomen.
 • Bijlagen kunnen nu ook toegevoegd worden aan een contract via de wizard ‘Nieuw contract’.
 • Bug waarbij bij het aanmaken van een nieuwe versie van een contract er validatiefouten tevoorschijn kwamen op verschillende velden is opgelost.
 • Bug waarbij de contractbepalingen niet werden meegenomen als er gebruik gemaakt wordt van een sjabloon is opgelost.

Inspecties

 • In het scherm ‘Inspecteuroverzicht’ is het nu ook mogelijk om door de klikken op het aantal inspecties die de inspecteur heeft uitgevoerd binnen een bepaalde maand of in het geselecteerde jaar. Dit zal dan een overzicht van de inspecties tonen.
 • Er kan nu gefilterd worden op bedrijfsvestigingscategorie binnen de formulieren.
 • Karakter beperking werd omhoog getrokken binnen het opmerkingen veld van een inspectie.
 • Bug waarbij de rode maanden in de inspectieplanning geen rekening hielden met het geselecteerde jaartal is opgelost.

Personeel

 • Het scherm van de uit dienst werknemers werd aangepast zodat er relevante informatie zichtbaar is.
 • Er kan nu een afdruk gemaakt worden van alle werknemers in dienst met beperkte informatie.
 • Een verantwoordelijkheid heeft nu ook een omschrijvingsveld.
 • Bug waarbij er niet kon doorgeklikt worden op de onthaalvereistensjablonen binnen een functie is opgelost.

Ongevallen & Incidenten

 • Foutieve Franse vertalingen werden aangepast.
 • Er kunnen nu ook adviezen toegevoegd worden binnen het onderzoek van een ongeval of incident.
 • Werkgeversvelden zijn non-editeerbaar gemaakt binnen een ongevallenregistratie.
 • Bug waarbij de gewerkte uren niet altijd correct werden weergeven in de ongevalscijferdetail statistiek is opgelost

Opleidingen & competenties

 • Binnen het overzicht van de competenties van de werknemers is het nu ook mogelijk om te filteren op de functie van de werknemer.
 • Foutieve vertalingen binnen de interne en externe opleidingssessies werden aangepast.

Contacten

 • Er is een extra scherm toegevoegd waarin alle adressen zichtbaar zijn met hun bijhorende type. In dit scherm kan ook het gelinkte contactfiche geraadpleegd worden.