Release note VARIO Business 4.23.0

In de november release van VARIO Business zijn er talrijke verbetervoorstellen en bugs uit verschillende modules uitgevoerd. Twee modules kregen een grotere update te verwerken. Vorige release kwam deel 1 van de revisie van de module opleidingen online. Nu zal het tweede en laatste deel toegevoegd worden. De module personeel kreeg ook een grote revisie waar enkele cruciale functionaliteiten werden toegevoegd en de algemene werking logischer werd gemaakt. Voor een compleet overzicht, lees hieronder verder.

 

 

De volgende update zal plaatsvinden op maandag 20/12/2021 om 18u30.

 

Algemeen

Personeel

Opleidingen

Materieel

Acties & Workflows

Overleg

Inspecties

Organisatie

Gevaarlijke stoffen

Ongevallen & Incidenten

Risicobeheer

Contacten