Release note VARIO Mobile 1.26

Projecten

  • Binnen tijdsregistratie is de datum en het uur nu apart in te vullen.
  • De zoekbalk om een project te zoeken is standaard zichtbaar bij registratie van een nieuwe afspraak.
  • Bij registratie nieuwe afspraak wordt in de 2de stap ook het geselecteerde project getoond.

Toolboxen

  • Probleem bij synchronisatie na het leegmaken van meeting datum opgelost.

Meldingen

  • Aanpassing uitgevoerd om fouten te vermijden indien de status van een al eerder afgesloten melding wordt aangepast.

Algemeen

  • Lange bestandsnamen van bijlagen zijn nu ook zichtbaar.
  • Oplossing voor mogelijke verkeerde taal weergegeven na het veranderen van de taal.