Vario Modules

Met volgende modules kan u flink wat tijd besparen in uw administratie

Ongevallen & incidenten

Risicobeheer

Acties & meldingen

Inspecties & rondgangen

Audits & non-conformiteiten

Documentenbeheer

Schadebeheer & verzekeringen

Klachtenbeheer

Materiaalbeheer

Contracten & vergunningen

Doelstellingen & KPI's

Personeel & contacten

Communicatie & overleg

Evaluaties & beoordelingen

Context- & stakeholdersanalyse

Gevaarlijke stoffen

Opleidingen & competenties

Wetgeving & compliance

Dankzij het VARIO Framework kan onze QSHE software makkelijk geconfigureerd worden op maat van uw bedrijf