Module acties & meldingen

Centraliseer alle acties en waak erover wie, wat en wanneer moet uitvoeren

  • Maak acties aan vanuit het centraal beheer of indirect vanuit elke module
  • Start automatische taken, notificaties en e-mails aan de hand van voorgedefinieerde workflows
  • Hou de status bij van elke actie of melding en koppel alle relevante betrokkenen
  • Volg alles op in de tijd en stuur tijdig herinneringen uit
  • Splits acties uit in deelacties of maak vervolgacties aan
  • Kopieer een melding naar een andere module voor een meer geavanceerde opvolging
  • Neem acties op in het Globaal Preventieplan (GPP) en krijg automatisch zicht op het Jaaractieplan (JAP)
  • Analyseer gesloten en openstaande acties via de diverse statistieken

Volgende module  >
Inspecties & rondgangen

Deze module aan het werk zien?
Vraag meteen een demo aan.