Module context- & stakeholdersanalyse

Analyseer de invloed en het belang van elke stakeholder op de organisatie

  • Identificeer alle interne en externe belanghebbenden die een invloed hebben op de organisatie of invloed ervan ondervinden
  • Analyse in welke mate elke belanghebbende een rol speelt voor de organisatie door hun verwachtingen of eisen in kaart te brengen
  • Ga in de contextanalyse na welke risico’s of kansen hiervan uitgaan op verschillende vlakken (cfr. PESTEL)
  • Hou rekening met wet- en regelgevingen die hierbij van kracht zijn
  • Stel tot slot een SWOT-matrix op om de sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen van de organisatie te identificeren

Volgende module  >
Gevaarlijke stoffen

Deze module aan het werk zien?
Vraag meteen een demo aan.