Module evaluaties & beoordelingen

Meet en analyseer op een uniforme manier

  • Organiseer tevredenheidsenquêtes, personeelsevaluaties en leveranciersbeoordelingen in één enkele oplossing
  • Beantwoord zo aan de nodige vereisten voor een veiligheids- of kwaliteitsnorm (VCA, ISO)
  • Definieer vragen en antwoorden en bundel ze in verschillende vragenlijsten
  • Bewaar het overzicht via de periodieke planning
  • Nodig betrokkenen automatisch uit om de digitale vragenlijst te beantwoorden
  • Start acties bij eventuele tekortkomingen of afwijkingen

Volgende module  >
Context- & stakeholdersanalyse

Deze module aan het werk zien?
Vraag meteen een demo aan.