Module gevaarlijke stoffen

Breng risico’s en maatregelen in kaart voor het gebruik van gevaarlijke stoffen

  • Lijst alle gevaarlijke stoffen op die gebruikt worden binnen de organisatie
  • Hou de voornaamste eigenschappen per product
  • Koppel de SDS-fiches die door de leveranciers worden aangereikt
  • Ken gevarenaanduidingen en voorzorgsmaatregelen toe volgens de GHS EU-norm
  • Maak gebruik van de gevarenpictogrammen om risicokenmerken toe te wijzen
  • Stel persoonlijke beschermingsmiddelen en richtlijnen op voor veilig gebruik, eerste hulp, brandbestrijding…
  • Genereer veiligheidsinstructiekaarten die automatisch naar de bibliotheek worden gepubliceerd

Volgende module  >
Opleidingen & competenties

Deze module aan het werk zien?
Vraag meteen een demo aan.