Module risicobeheer

Inventariseer, evalueer en beheers risico’s in uw bedrijf

  • Breng alle gekende risico’s in kaart
  • Maak risicoanalyses op per taak volgens standaardprocedures of eigen methodieken
  • Voeg risicoanalyses samen per werkpost, functie of werf
  • Stel preventiemaatregelen voor en zie toe op de goedkeuring en uitvoering ervan
  • Meet de doeltreffendheid van de voorgestelde preventiemaatregelen en stuur bij
  • Bewaar het overzicht van alle wijzigingen dankzij het geïntegreerd versiebeheer
  • Krijg snel inzicht in al uw risicovolle taken en functies en verlaag aanzienlijk de kans op ongevallen

Volgende module  >
Acties & meldingen

Deze module aan het werk zien?
Vraag meteen een demo aan.