Module wetgeving & compliance

Bewaak alle toepasbare wettelijke aspecten op de organisatie

  • Maak een register op van wettelijke artikels die relevant zijn voor de organisatie
  • Ga na in welke make de organisatie voldoet aan de geldende wet- en regelgevingen
  • Duid verantwoordelijken aan die waken over het compliancy-beleid
  • Organiseer interne compliancy-checks om op proactieve wijze inbreuken vast te stellen en op te lossen

Volgende module  >
Ongevallen & incidenten

Deze module aan het werk zien?
Vraag meteen een demo aan.