Software voor ISO beheer

Een borgingssysteem voor continue verbetering

ISO staat voor International Organization for Standardization

ISO beheer software

Beleid en doelstellingen

Het doel van het managementsysteem is om de doelstellingen van de organisatie te halen die horen bij een duidelijk beleid van de directie. Hierbij dient rekening gehouden te worden met de wetgeving en regelgeving alsook met de risico’s en mogelijkheden tot verbetering van processen, producten of diensten die beïnvloed zijn door verschillende belanghebbenden. Aan elke doelstelling worden maatregelen gekoppeld die tot verbetering moeten leiden.

Monitoring en bijsturing

Typerend voor een managementsysteem is dat door middel van continue verbetering van prestaties, de organisatie steeds beter in staat moet zijn om de doelstellingen te behalen. Volgens de plan-do-act-check cyclus is dit een continue proces waarbij controles en bijsturingen elkaar afwisselen. Het is zaak om alles duidelijk te definiëren in procedures, procesbeschrijvingen en werkinstructies zodat er ook een borging is van de geboekte resultaten.

ISO beheer software
ISO beheer software

High Level Structure

Het initiatief achter HLS is bedoeld om een identieke hoofdstukstructuur te definiëren voor alle ISO-normen zodat een zelfde volgorde en onderlinge samenhang van hoofdstukken kan worden toegepast. Dit helpt om consistent te blijven en één taal te spreken bij alle standaarden. Dit heeft ertoe geleid dat veiligheids-, kwaliteits- en milieumanagementsystemen op een uniforme wijze kunnen beheerd worden. VARIO Software ondersteunt ook de HLS-structuur en vormt hiermee een totaaloplossing voor alle ondersteunende QSHE diensten.

Wat betekent VARIO voor uw ISO beheer ?

Planning

Hou continu verbetering in stand dankzij een geautomatiseerde planning

Structuur

Behoud uniformiteit en controle over al uw documenten

Samenwerking

Verbeter bedrijfsprestaties dankzij het collaboratief platform

Rapporten

Trek automatische rapporten van o.a. metingen, klachten, acties, inspecties, …

Inzichten

Leer uit de analyse van meldingen, metingen en onderzoeken

Ga vandaag nog voor een efficiënter ISO beheer