Software voor VCA beheer

Een VCA certificaat is waardevol voor uw bedrijf én uw werknemers

VCA staat voor Veiligheid Gezondheid Milieu Checklist Aannemers

Welzijn van de werknemer

Veilige werkomstandigheden zijn zeer belangrijk voor de werknemer. VCA werd ontwikkeld om dienstverlenende bedrijven te beoordelen en te certificeren op hun werkwijze. Wanneer u een VCA certificaat bezit, dan toont u aan dat uw bedrijf voldoet aan de huidige eisen op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu. Het verhoogt tevens het veiligheidsbewustzijn zowel van de eigen mensen als van de onderaannemers waardoor de kans op ongevallen daalt. Een dynamisch risicobeheer draagt op proactieve wijze bij tot het welzijn van elke werknemer.

Gekeurd materiaal & PBM’s

De opvolging van indienststellingen en keuringen is samen met het verstrekken van duidelijke werkinstructies van essentieel belang voor een veilig materiaalgebruik.

Omdat werknemers dagelijks worden blootgesteld aan risico’s op de werkvloer nemen PBM’s een onmisbare plaats in binnen de hiërarchie van preventieve maatregelen.

Al deze facetten komen aan bod tijdens het geven van toolboxmeetings, 1 van de belangrijkste eisen in  het VCA gebeuren.

Een veilige werkomgeving

Bouwwerven, productieomgevingen, magazijnen,… impliceren gevaren waaraan de werknemers worden blootgesteld. Een duidelijke identificatie van potentiële risico is nodig om de werkomgeving veiliger te maken. Periodieke controles tijdens rondgangen of werkplekinspecties zorgen voor een continue waakzaamheid. Elke melding van een gevaarlijke situatie dient verder onderzocht te worden om ongevallen te voorkomen.
De VCA dwingt hierbij de werkgever een streng veiligheidsbeleid te voeren.

Wat betekent VARIO voor uw VCA beheer ?

Planning

Verwittig tijdig de juiste personen wanneer acties, keuringen, opleidingen,…vervallen

Structuur

Doorloop elk VCA hoofdstuk via het overzichtelijke VCA menu

Conform

Krijg een overzicht van alle punten die niet voldoen aan de voorgeschreven normen

Rapporten

Trek automatische rapporten van o.a. directiebeoordelingen, ongevalsonderzoeken, inspecties en audits, …

Bibliotheek

Maak gebruik van onze uitgebreide bibliotheek met procedures, instructiekaarten, risicoanalyses, checklists, ...

Ga vandaag nog voor een efficiënter VCA beheer