Tips voor uw periodieke keuringen

Voor arbeidsmiddelen die onderworpen zijn aan een keuring door een Externe Dienst voor Technische Controles op de werkplaats (EDTC) is het vaak moeilijk na te gaan of en wanneer de laatste keuring heeft plaatsgevonden. De keuringsfrequentie kan ook verschillend zijn naargelang het type materiaal. Zo is hijsmateriaal (bv. hijsbanden, kettingen, etc.) onderworpen aan een driemaandelijkse keuring in plaats van een jaarlijkse externe keuring. 

Arbeidsmiddelen die afgekeurd zijn of niet tijdig periodiek gekeurd worden, mogen echter niet gebruikt worden tijdens de werkzaamheden. Het is dus van belang dat alle medewerkers, ook tijdelijke medewerkers, hiervan op de hoogte zijn.  

 

Hoe zorgt u er nu voor dat de medewerkers in kennis gesteld worden van (af)gekeurde arbeidsmiddelen? 

 

Vaak wordt gebruik gemaakt van keuringsstickers of colsonbandjes Bij colsonbandjes wordt ieder jaar gebruik gemaakt van één kleur. Zo wordt bijvoorbeeld de kleur paars gebruikt om al het gekeurde materiaal in het jaar 2020 aan te duiden. Het jaar daaropvolgend wordt er gekozen voor een andere kleur. Gebruik best doorheen het hele bedrijf dezelfde kleurcodering om verwarring te voorkomen. Het gebruik van de kleur rood wordt afgeraden, aangezien dit vaak gelinkt wordt aan afgekeurd materiaal. Voor arbeidsmiddelen die onderworpen zijn aan een driemaandelijkse keuring kiest u best voor logische kleurenkeuzes.

Een handige tip is om het gebruik van kleurencodes te linken aan de seizoenen: de kleur wit voor de winter, groen voor de lente, geel voor de zomer en bruin voor de herfst. 

 

Hoe zorgt u zelf voor een correcte registratie en opvolging van uw te keuren arbeidsmiddelen?

 

Naast het correct aanbrengen van labels aan het materiaal is het van belang om de keuringen ook administratief correct te registreren en op te volgen, zodat de volgende keuring tijdig wordt ingepland. 

VARIO zorgt ervoor dat u een actuele materieelinventaris ter beschikking hebt, waarbij u op een efficiënte manier alle keuringen kan beheren. Ook alle keuringsverslagen kunnen hierin opgenomen worden. VARIO zal u  tevens tijdig verwittigen bij het vervallen van een interne of externe keuring, zodat u dit goed kunt opvolgen. Daarnaast is het zelfs mogelijk om ook uw indienststellingen uit te voeren.

 

Neem gerust  contact met ons op. U kan ook steeds een brochure aanvragen.

Dit alles uiteraard vrijblijvend.