Vergeet uw RIE niet aan te passen i.f.v. de Coronamaatregelen

Elke werkgever dient een preventiebeleid op te zetten volgens een bepaalde strategie. De basis hiervan is de risicoanalyse of risico-inventarisatie en – evaluatie (RIE). De meeste bedrijven hebben een risicoanalyse opgesteld op basis van hun activiteiten, maar een periodieke herziening of evaluatie daarvan ontbreekt vaak.  

Bij wijzigingen dient de risicoanalyse continu te worden bijgestuurd. Voorbeelden hiervan zijn o.a. het in dienst nemen van stagiairs of interims, een nieuwe machine in gebruik nemen, een nieuw product gebruiken, etc. De introductie van iets nieuw of het doorvoeren van wijzigingen betekent ook dat nieuwe risico’s in kaart gebracht moeten worden.

Graag kaderen we dit met het voorbeeld van de nieuwe verstrengde Coronamaatregelen, waarbij thuiswerk verplicht is voor alle ondernemingen (tenzij dit onmogelijk is omwille van de aard van de functie of de continuïteit van de bedrijfsvoering). Het is daarbij van belang dat u uw risicoanalyse beeldschermwerk en/of psychosociale aspecten opnieuw evalueert en aanpast waar nodig, zodat deze dynamisch en actueel is. 

Concreet wil dit zeggen dat u thuiswerk mee dient op te nemen in uw risicoanalyse. Mogelijke gevaren hiervan zijn o.a. een onaangepaste werkomgeving (niet-ergonomisch meubilair, slechte zithouding, etc.) alsook isolement, met psychosociale belasting als gevolg. Het is aan de werkgever om in samenspraak met de preventieadviseur de nodige maatregelen te formuleren en te implementeren. Wenst u graag begeleiding bij de uitwerking of evaluatie van uw risicoanalyse?   

Wenst u graag begeleiding bij de uitvoering of  evaluatie van uw risicoanalyse? Contacteer ons gerust.