Wanneer dient u een preventieadviseur aan te stellen?

Ieder bedrijf met één of meerdere werknemers in dienst, moet verplicht aangesloten zijn bij een Externe Dienst Preventie en Bescherming (EDPB), waarbij u een externe preventieadviseur toegewezen krijgt. De EDPB staat vaak ook in voor bijvoorbeeld de medische onderzoeken. Echter, ieder bedrijf dient ook een Interne Dienst Preventie en Bescherming (IDPB) te hebben. Deze bestaat uit één of meerdere interne preventieadviseurs die het dynamisch risicobeheersingssysteem uitwerken. De taakverdeling tussen de IDPB en de EDPB legt u vast in het zogenaamde identificatiedocument.  

 

Concreet worden bedrijven ingedeeld in 4 groepen (groep A, B, C en D) op basis van de grootte en de risicoklasse van de activiteiten. De combinatie van deze twee factoren bepaalt het opleidingsniveau (niveau I, II of III) van de interne preventieadviseur. Bij bedrijven met minder dan 20 werknemers (groep D) mag de bestuurder zelf als interne preventieadviseur optreden. Van zodra de kaap van 20 werknemers wordt overschreden, dient de bestuurder een andere werknemer aan te duiden die deze taak op zich neemt én het nodige opleidingsniveau heeft. Vaak wordt daarbij dan ook bijkomstig beroep gedaan op externe ondersteuning zoals de bijstand van Incerta.  

 

Wenst u te weten onder welk type bedrijf u valt en welk opleidingsniveau uw preventieadviseur wettelijk nodig heeft? Of heeft uw bedrijf nood aan bijstand voor het preventiegebeuren?

Contacteer ons gerust voor meer informatie.

 

Graag meer info over het dynamisch risicobeheersingssysteem (DRBS)?

Vraag ons gratis e-book aan: https://www.variosoftware.be/ebook/